Mentimun atau biasanya orang jawa menyapanya “timun”, merupakan jenis tanaman perkebunan yang banyak ditanam oleh masyarakat petani di Indonesia. Mentimun masih satu keluarga/famili dengan tanaman labu-labuan, dengan ciri