Mikoriza merupakan cendawan/jamur/kapang yang bersimbiosis dengan akar sejak 470 juta tahun lalu. Mereka mendapatkan makanan matang dari akar tumbuhan, dan mikoriza ini membantu tumbuhan mencari air dan unsur