Pestisida sering digunakan sebagai pilihan utama untuk memberantas organisme pengganggu tanaman (OPT). Sebab, pestisida mempunyai daya racun atau daya bunuh yang tinggi dan cepat, berspektrum lebar sehingga dapat