Banyak orang yang tertarik dengan tanaman buah ditabulampot atau ditanam di dalam pot, apalagi jika buahnya lebat pasti sangat menggiurkan bagi yang melihat. Akan tetapi, mereka berhenti menanam