Bakteri fotosintesis atau Photosyntetic Bacteria (PSB) merupakan jenis bakteri yang mampu melakukan fotosintesis sendiri (autofotosintetic). Kenapa bakteri ini sangat berguna bagi tanaman perkebunan dan budidaya? sebab, kini  biasanya